Imon VFD - modding to work externally??

Printable View