Inspiron 6400 laptop PATA or SATA?

Printable View